OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE

Konsalting i investicioni programi

Izrada tehno-ekonomskih analiza, elaborata i studija

Energetski audit industrijskih postrojenja

Izrada tehničke dokumentacije elektrotehničkih projekata

Profesionalni tehnički nadzor

Poseban program

ENERA poklanja posebnu pažnju tehničkim rešenjima u oblasti bezbednosti i sigurnosti električnih postrojenja i instalacija.

Sistemi za uzemljenje neutralnih tačaka generatora i transformatora, kočioni otpornici, prigušnice i mnogi drugi proizvodi za veliki izbor rešenja u različitim oblastima primene. Varijante izvedbe za unutrašnju i spoljašnju montažu, posebno prilagođena rešenja zahtevima kupca i dr.

Download

Transformer Protector (TP) sistemi za prevenciju eksplozija i požara energetskih transformatora. Najnapredniji sistem na tržištu, pogodan za primenu kako na novim transformatorima tako i za retrofit na već ugrađenim transformatorima u postojećim transformatorskim stanicama.

Download

Rešenja za monitoring izolacije električnih AC i DC instalacija. Sistemi obezbeđuju veći nivo bezbednosti instalacija u raznim oblastima primene poput: bolničkih, kranskih, instalacija, električnoj vuči, raznim industrijskim aplikacijama, proizvodnji, prenosu i distribuciji električne energije

Download

Usluge projektovanja i inženjeringa u oblastima proizvodnje električne energije (elektrane i daljinski sistemi grejanja na fosila goriva i obnovljivim izvorima), prenosa i distribucije električne energije.

Download

Usluge projektovanja i inženjeringa u oblasti industrije sa potpunim spektrom tehničkih disciplina: procesni inženjering i automatizacija, građevinsko, mašinsko i elektro projektovanje, bezbednost i zaštita okoline.

Download

Za modelovanje i analizu električnih instalacija, ENERA daje prednost korišćenju savremenih softverskih alata, pri čemu preporučuje programski paket EasyPower® (najnovija verzija 10.4), raznovrstan i visoko integrisan analitički programski paket prilagođen kako za područje ANSI/IEEE tako i za IEC standarde. Uz ovaj paket razvijen je i dopunski alat za prikupljanje podataka o instalacijama na terenu, EasyPower OnSite™, koji pomaže pripremu jednopolnih šema i kreiranje modela mreže za analizu. Za preuzimanje demo verzija našeg programa, pratite link www.easypower.com/products/EasyPower/EasyPower_demo.php?varId=1016.

Download

XGSLab softverski paket (najnovija verzija 9.6.11) za modelovanje i analizu sistema uzemljenja u raznim domenima (stacionarnom, frekventnom i vremenskom), u skladu sa EN i IEEE standardima. Rešenje je razvila kompanija SINT Ingegneria. Ovaj paket omogućava pravilno projektovanje sistema uzemljenja, analizu njegovog ponašanja u različitim uslovima, sve vrste proračuna vezanih za ovu primenu i drugo. Alat je veoma koristan projektantima i konsultantima koji se bave analizom složenih sistema uzemljenja i gromobranske zaštite.

Download

Molimo vas da nam se direktno obratite za instalaciju i aktivaciju demo-verzija pomenutih softverskih paketa, kao i za naknadnu nabavku kompletne licencirane verzije. Mogući su razni komercijalni načini korišćenja softvera, od jednokratne kupovine do lizinga.