OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE

Konsalting i investicioni programi

Izrada tehno-ekonomskih analiza, elaborata i studija

Energetski audit industrijskih postrojenja

Izrada tehničke dokumentacije elektrotehničkih projekata

Profesionalni tehnički nadzor

Novosti

Datum objave: 10. novembra 2017.

* Novo ažuriranje softvera XGSLab

Objavljeno je novo ažuriranje softvera za modeliranje i analizu sistema uzemljenja, XGSLab. Softver sadrži sledeće module: GSA, GSA_FD, XGSA_FD, XGSA_TD. Najnovija verizija je 9.6.11.

Datum objave: 10. novembra 2017.

Nova verzija softverskog paketa EasyPower 10.4

Objavljena je najnovija verzija softvera za modeliranje i analizu električnih mreža, EasyPower, verzija 10.4, koja donosi nekoliko važnih novina kao što je podrška za jednofazne instalacije i ažuriranje modula za REVIT softver.