OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE

Konsalting i investicioni programi

Izrada tehno-ekonomskih analiza, elaborata i studija

Energetski audit industrijskih postrojenja

Izrada tehničke dokumentacije elektrotehničkih projekata

Profesionalni tehnički nadzor

O nama

ENERA d.o.o. je preduzeće sa ograničenom odgovornošću, osnovano 2010. godine za poslove konsaltinga u oblasti investicionih programa proizvodnje električne energije iz prirodnog gasa, kao i iz obnovljivih izvora.

Danas je preduzeće aktivno u širem spektru poslova projektovanja, inženjeringa, konsaltinga i menadžmenta u oblasti proizvodnje električne energije i energetske efikasnosti sa primenom u industriji.

Projektno orijentisano, zasnovano na principima menadžmenta projekata, sa organizacijom fleksibilnog tipa i sa modularnim pristupom, Enera okuplja domaće i međunarodne kompanije, slobodne eksperte i konsultante oko realizacije svakog projekta pojedinačno, shodno karakteru, složenosti i profilu posla.

Preduzeće je regionalno aktivno, prevashodno na području jugoistočne Evrope, a naročito Zapadnog Balkana.